Politika privatnosti podataka


Orion telekom (dalje “nas”,“mi”,”naše” “Orion telekom” “Rukovalac”) vrlo ozbiljno shvata privatnost svakog pojedinca koji poseti našu internet stranicu www.oriontv.rs i koji sa nama podeli svoje lične podatke. Svako navedeno lice ima pravo da zna koje vrste informacija sakupljamo, zašto ih sakupljamo, kako su te informacije zaštićenje i kako se koriste, okolnosti pod kojima mogu biti izbrisane ili otkrivene, kao i pravo na njegov pristanak za korišćenje ovih informacija


Ova Politika privatnosti podataka (dalje Politika Privatnosti) obaveštava svakoga ko sa nama podeli svoje lične podatke o našoj politici privatnosti u vezi sa prikupljanjem, upotrebom, zaštitom, zadržavanjem i otkrivanjem njihovih ličnih podataka i izborima koje ti pojedinci imaju sa prikupljenim ili dostavljenim ličnim podacima. Vaše podatke koristimo isključivo u cilju pružanja i unapređenja OrionTV usluge. Pristupom na našu internet stranicu www.oriontv.rs kao i naručivanjem/kupovinom OrionTV usluge potvrđujete da ste saglasni sa prikupljanjem i korišćenjem prikupljenih informacija u skladu sa ovom Politikom Privatnosti. Pre pribavljanja samih podataka, Rukovalac upoznaje Korisnike sa uslovima prikupljanja i dalje obrade tih podataka. Rukovalac pruža potpunu poverljivost, integritet i dostupnost podataka o ličnosti i drugih prikupljenih podataka. Podaci se obrađuju u skladu sa zakonom i to isključivo za specifične, jasne i pravno definisane svrhe i obrađuju na način koji je usklađen sa tim ciljevima. Ukoliko niste saglasni sa nekom odredbom, odnosno nekim od uslova predviđenih u ovoj Politici Privatnosti, predlažemo da ne aplicirate za kupovinu usluge OrionTV. Predlažemo da detaljno pročitate ovu Politiku Privatnosti i da se upoznate sa svim njenim odredbama kako biste dobili sve potrebe informacije koje se odnose na zaštitu Vaših podataka i postupanjem Orion telekoma sa istima.


Definicija izraza korišćenih u našoj Politici Privatnosti

OrionTV usluga
Usluga koju svaki posetilac naše internet stranice www.oriontv.rs može naručiti/kupiti.


Lični podaci
Lični podaci podrazumevaju podatke o nekom licu koje se može identifikovati na osnovu tih podataka (ili na osnovu tih i/ili drugih informacija u našem posedu ili u čiji posed verovatno možemo doći).


Subjekt podataka (ili Korisnik)
Bilo koji živi pojedinac koji koristi našu OrionTV uslugu ili drugi pojedinci na koje se odnose Lični podaci.


Podaci o upotrebi
Podaci koji su automatski prikupljeni ili generisani na osnovu vaše posete našoj internet stranici www.oriontv.rs kao i na osnovu kupovine/upotrebe OrionTV usluge.


Kolačići
Kolačići su mali delovi podataka koji se smeštaju/čuvaju na Korisnikovom uređaju pomoću kojih naša internet stranica www.oriontv.rs i internet pretraživač mogu zajedno „pamtiti“ informacije unutar ili između sesija pretraživanja.


Rukovalac (podacima)
Bilo koje fizičko ili pravno lice koje (bilo pojedinačno, bilo zajednički ili zajednički sa drugim licima) određuje svrhe za koje i način na koji se bilo koji lični podaci obrađuju ili treba da budu obrađeni. U svrhe ove Politike Privatnosti mi predstavljamo Rukovaoca Ličnim podacima Korisnika.


Obrađivač podataka (Servis provajder)
Bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Rukovaoca podacima. Mi možemo koristiti usluge različitih Servis provajdera u cilju što efikasnije obrade vaših podataka.


Vrste informacija koje prikupljamo, kako se prikupljaju i koriste

Pod informacijama koje prikupljamo podrazumevaju se svi podaci koji su prikupljeni ili dostavljeni na internet stranici www.oriontv.rs u cilju upoznavanja sa/naručivanja/kupovine OrionTV usluge. Rukovalac sakuplja Vaše podatke od momenta registracije radi utvrđivanja Vaših potreba i zahteva u vezi sa kupovinom OrionTV usluge u cilju pružanja bolje i naprednije usluge i sigurnog, nesmetanog i efikasnog korišćenja usluge.


Lični podaci

Lični podaci su podaci koji mogu biti upotrebljeni za identifikaciju živog pojedinca. Uvek nastojimo da obezbedimo da se Lični podaci koje obrađujemo ili kojima rukovodimo tretiraju na siguran način koji je u skladu sa svim važećim zakonima i propisima, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Mi prikupljamo samo Lične podatke koje nam dobrovoljno date i koji su neophodni u poslovne svrhe. Svi podaci koji dođu u naš posed se ažuriraju, čuvaju na siguran način, zaštićeni su od svake zloupotrebe, neovlašćenog otkrivanja ili gubitka i čuvaju se samo tokom vremena neophodnog za ispunjavanje svrhe u koju su dobijeni. Kad nam podaci više nisu potrebni, nepovratno ćemo ih uništiti.


Lični podaci mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

 • Ime i prezime, adresu, broj telefona
 • E-mail adresu
 • Podatke o upotrebi
 • Kolačiće

Mi možemo prikupiti/upotrebiti Vaše Lične podatke u cilju::

 • Kreiranja Vašeg naloga u okviru zatvorenog OrionTV Sistema i omogućavanja personalizovane upotrebe OrionTV usluge;
 • Vođenja interne evidencije o prodatim OrionTV uslugama i o korisnicima istih za potrebe rada korisničke podrške;
 • Unapređivanja usluga i servisa koje nudimo u okviru OrionTV sistema;
 • Obaveštavanja o informacijama za koje Rukovalac smatra da bi Vam bile od značaja u korišćenju OrionTV usluge;
 • Istraživanja zadovoljstva Korisnika koje se vrši na dobrovoljnoj osnovi;
 • Otklanjanja eventualnih smetnji u korišćenju OrionTV usluge;
 • Podaci o broju telefona potrebni su u cilju Vaše registracije kao i potvrdu lozinke;
 • Na vaš zahtev, da vas kontaktiramo sa biltenima, marketinškim ili promotivnim materijalima i drugim informacijama koje bi vas mogle zanimati;
 • i dr.

Podaci o upotrebi

Mi takođe možemo prikupljati informacije o tome kako se pristupa našoj internet stranici www.oriontv.rs i kako se koristi sadržaj koji je na njoj dostupan. Podaci o upotrebi mogu uključivati, ali nisu ograničeni na informacije kao što su:

 • Kreiranja Vašeg naloga u okviru zatvorenog OrionTV Sistema i omogućavanja personalizovane upotrebe OrionTV usluge;
 • Vođenja interne evidencije o prodatim OrionTV uslugama i o korisnicima istih za potrebe rada korisničke podrške;
 • Unapređivanja usluga i servisa koje nudimo u okviru OrionTV sistema;
 • Obaveštavanja o informacijama za koje Rukovalac smatra da bi Vam bile od značaja u korišćenju OrionTV usluge;
 • Istraživanja zadovoljstva Korisnika koje se vrši na dobrovoljnoj osnovi;
 • Otklanjanja eventualnih smetnji u korišćenju OrionTV usluge;
 • Podaci o broju telefona potrebni su u cilju Vaše registracije kao i potvrdu lozinke;
 • Na vaš zahtev, da vas kontaktiramo sa biltenima, marketinškim ili promotivnim materijalima i drugim informacijama koje bi vas mogle zanimati;
 • i dr.

Kolačići

Mi koristimo Kolačiće i slične tehnologije praćenja da bismo pratili aktivnost na našoj internet stranici i čuvali određene informacije. Kolačići su korisni jer mogu poboljšati korisničko iskustvo. Kolačići su datoteke sa malom količinom podataka koje prikupljaju informacije o vašoj upotrebi Servisa i koje mogu sadržati jedinstveni anonimni identifikator. Kolačići se šalju vašem pretraživaču sa internet stranice i čuvaju se na vašem uređaju. Tehnologije praćenja koje još koristimo su beacons, tagovi i skripte za prikupljanje i praćenje informacija u cilju poboljšanja i analize našeg Servisa.


Primeri Kolačića koje koristimo:

 • Kolačići sesije- Koristimo Kolačiće sesije kako bismo upravljali intrnet stranicom www.oriontv.rs
 • Preferencijalni Kolačići- Koristimo ove Kolačiće da bismo zapamtili vaše preferencije i različita podešavanja
 • Sigurnosni Kolačići- Koristimo ove Kolačiće u sigurnosne svrhe

Mi ne koristimo Kolačiće u komercijalne svrhe i nećemo koristiti Kolačiće za prikupljanje podataka pogodnih da identifikuju vaš identitet, ali ako želite da ograničite ili blokirate Kolačiće, možete da naložite vašem pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite Kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše internet stranice i same OrionTV usluge.


Svi podaci koje prikupljamo koriste se u cilju olakšavanja kupovine i korišćenja OrionTV usluge kao i u cilju ispunjavanja Vaših i naših legitimnih interesa kao što su npr. odbrana od sajber napada, sprečavanje vršenja visokotehnološkog kriminala, sprečavanje neovlašćenog pristupa od strane trećih lica ili neovlašćenog pristupa Vašim podacima i sl.


Mi možemo obrađivati Vaše Lične podatke zato što:

 • Ste nam dali odobrenje da to radimo (imamo Vaš pristanak)
 • Treba da izvršimo ugovor sa Vama
 • Obrada je u našem legitimnom interesu i ne preglasava Vaša prava
 • Moramo da se pridržavamo zakona

Orion telekom ima za cilj da preduzme sve razumne korake kako bi Vam omogućio da ispravite, izmenite, izbrišete ili ograničite upotrebu Vaših Ličnih podataka. Ukoliko želite da budete informisani koje Lične podatke o Vama posedujemo i ukoliko želite da isti budu uklonjeni iz naših Sistema, molimo da nas kontaktirate.


Korisnici čiji se podaci obrađuju i čuvaju imaju sledeća prava na zaštitu podataka:

 • Pravo na pristup, ažuriranje ili brisanje podataka koje imamo o Vama - Kad god je to moguće, možete pristupiti, ažurirati ili zatražiti brisanje Vaših Ličnih podataka. Ako ne možete sami da izvršite ove radnje, molimo da nas kontaktirajte kako bismo Vam pomogli
 • Pravo ispravljanja - Imate pravo na ispravljanje svojih podataka ako su te informacije netačne ili nepotpune
 • Pravo na prigovor - Imate pravo prigovora na obradu Vaših Ličnih podataka koju vršimo
 • Pravo na ograničenje - Imate pravo da tražite da ograničimo obradu Vaših Ličnih podataka
 • Pravo na prenosivost podataka - Imate pravo da vam se dostavi kopija informacija koje imamo o Vama
 • Pravo na povlačenje saglasnosti - Takođe imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak u sitacijama kada se oslanjamo na Vaš pristanak da obrađujemo Vaše Lične podatke. Molimo imajte na umu da možemo tražiti da potvrdite svoj identitet pre nego što odgovorimo na takve zahteve

Rukovalac može da odbije zahtev Korisnika koji se odnose na neko/neka napred navedena prava, a radi poštovanja zakonskih i ugovornih obaveza, kao i u slučaju sumnje u identitet osobe koja podnosi zahtev. U slučaju da odbije da postupi po zahtevu Korisnika, Rukovalac će o tome na pogodan način obavestiti Korisnika.


Zadržavanje podataka

Garantujemo Vam da ćemo zadržati Vaše Lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe utvrđene ovom Politikom Privatnosti. Zadržaćemo i koristićemo Vaše Lične podatke u meri koja je neophodna da bismo ispunili Vaše zahteve, naše zakonske obaveze (na primer, ako smo dužni da Vaše podatke zadržimo u skladu sa važećim zakonima), da rešimo sporove i sprovedemo naše ugovore i politike.


Podatke o upotrebi takođe zadržavamo za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi se obično čuvaju tokom kraćeg vremenskog perioda, osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili za poboljšanje funkcionalnosti našeg Servisa ili kada smo zakonski obavezani da ih zadržimo u dužem vremenskom periodu.


Ova Politika privatnosti pokriva sve podatke koje prikupljamo i čuvamo na sistemima i medijima koje posedujemo ili koje zakupljujemo, bez obzira na njihovu lokaciju. Trudimo se da izbegnemo dupliranje u čuvanju podataka kad god je to moguće, ali ponekad iz poslovnih ili drugih razloga mogu postojati slučajevi u kojima je potrebno da se podaci čuvaju na više mesta. Ova Politika privatnosti se odnosi na sve podatke u našem vlasništvu, uključujući i njihove duplikate tj. kopije.


Kada istekne rok zadržavanja i podaci više nisu potrebni, nepovratno ćemo ih uništiti. Bilo koji izuzetak od gore navedenih pravila zadržavanja podataka mora odobriti lice za zaštitu podataka, imenovano od strane Orion telekoma.


Prenos podataka

Vaši podaci, uključujući Lične podatke, mogu se preneti i održavati na računarima koji se nalaze van vaše države, provincije, države ili druge državne nadležnosti gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše nadležnosti.


Ako se nalazite van Srbije i odlučite da nam date informacije, molimo da imate u vidu da podatke, uključujući Lične podatke, prenosimo i obrađujemo u Srbiji.


Vaša saglasnost sa ovom Politikom Privatnosti praćena dostavom navedenih podataka predstavlja ujedno vaš pristanak na ovaj prenos.


Osiguravamo vas da preduzmemo sve razumno neophodne korake kako bismo osigurali da se vaši podaci tretiraju na siguran način i u skladu sa ovom Politikom Privatnosti te da se prenos vaših Ličnih podataka u neku organizaciju ili državu neće vršiti ukoliko kod njih nije uspostavljena adekvatna kontrola, uključujući tu i sigurnost vaših podataka i drugih ličnih podataka.


Otkrivanje podataka u cilju sprovođenja zakona

Mi trećim licima dobrovoljno ne dajemo bilo koje Lične podatke koji su nam dostavljeni bez izričitog pristanka Korisnika. Ipak, pod određenim okolnostima, kada nam to nalaže zakon ili po osnovanom zahtevu državnih organa (npr. Suda), moguće je da ćemo biti dužni da vaše Lične podatke otkrijemo.


U dobroj veri da je takva akcija neophodna, možemo otkriti vaše Lične podatke:

 • U cilju ispunjavanja zakonske obaveze
 • Da bismo zaštitili i odbranili naša prava ili imovinu
 • Da bismo sprečili ili istražili moguće zloupotrebe u vezi sa korišćenjem naše internet stranice i OrionTV usluge
 • Da bi se zaštitila lična sigurnost Korisnika naše internet stranice i OrionTV usluge ili javnosti
 • Da bi se zaštitili od pravne odgovornosti

Sigurnost podataka

Sigurnost Vaših podataka je za nas važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa podataka putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nisu 100% sigurni. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših Ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.


Servis Provajderi

Mi možemo angažovati treća pravna lica i pojedince da nam olakšaju korišćenje OrionTV usluge, da nam pomognu u analiziranju kako se ova usluga koristi kao i da vrše druge radnje u naše ime, a koje su povezane sa korišćenjem naše internet stranice i OrionTV usluge. Ova treća lica imaju pristup Vašim Ličnim podacima samo u cilju izvršavanja navedenih zadatka u naše ime i obavezane su da ih ne otkrivaju ili koriste u bilo koje druge svrhe.


Analitike

Možemo koristiti analitičke alate trećih lica u cilju nadgledanja i analiziranja upotrebe naše internet stranice i OrionTv usluge.


Google Analytics
Google Analytics je usluga internet analitike koju nudi Google koja prati i izveštava o prometu na internet sajtu. Google koristi prikupljene podatke da bi pratio i nadgledao upotrebu našeg Servisa. Ovi podaci se dele sa drugim Google uslugama. Google može koristiti prikupljene podatke za personalizaciju oglasa sopstvene reklamne mreže. Možete da isključite mogućnost da vaša aktivnost na Servisu bude dostupna Google Analytics-u instaliranjem dodatka za odustajanje od Google Analytics-a u vašem pretraživaču. Ovaj dodatak sprečava Google Analytics JavaScript (ga.js, analitics.js i dc.js) da deli informacije sa Google Analytics-om o aktivnosti vaših poseta. Za više informacija povodom prakse privatnosti Google-a, molimo da posetite Google Uslove Privatnosti na internet stranici https://policies.google.com/privacy?hl=sr-Latn


Naša usluga može sadržati linkove ka drugim internet stranicama kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na neki od tih linkova, bićete preusmereni na internet stranice tih trećih lica. Toplo vam savetujemo da proverite politiku privatnosti internet stranice koju posećujete. Mi nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj usluga, politike privatnosti ili postupanje na internet stranicama trećih strana.


Privatnost dece

Mi svesno ne prikupljamo lične podatke od osoba mlađih od 18 godina. Ako ste roditelj ili staralac i svesni ste da nam je Vaše dete pružilo svoje Lične podatke, kontaktirajte nas. Ako postanemo svesni da smo prikupili Lične podatke od dece, a bez potvrde saglasnosti roditelja, preduzimamo korake za uklanjanje tih podataka sa naših servera.


Izmene Politike Privatnosti

S vremena na vreme možemo da ažuriramo svoju Politiku Privatnosti. Obaveštavaćemo Vas o svim promenama tako što ćemo na ovoj stranici objaviti novu Politiku Privatnosti. Pre nego što promene stupe na snagu i mi ažuriramo „datum stupanja na snagu“ na vrhu ove Politike privatnosti, obavestićemo Vas o ovim izmenama putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na internet stranici www.oriontv.rs. Savetujemo Vam da periodično pregledate ovu Politiku Privatnosti radi praćenja bilo kakvih promena. Promene ove Politike Privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.


Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja povodom ove Politike Privatnosti, molimo da nas kontaktirate: